На висшето образование с любов и с … още нещо!

syvremenniq dizajnЧитателю, ти вече откри грешката на проекта за корица на книгата?! Печатна или правописна – реши сам! Предполагам това те държи предубеден към тематиката. А и академичният подход, на който залагам, почти те е накарал „да ми сложиш тиранти“ („да ме задраскаш“). Все пак реших тук да заложа на това, което имам… И ще ти призная, да, във висшето образование голяма част от даскалите се движим на патерици. Но не за това пиша тук. Използвайки методологията „дизайн на услуга“, пиша за съвременния дизайн на образователната услуга.

С тази книга търся отговор на някои от въпросите, които си задава младият преподавател във висшето училище. Както много свои колеги, и аз работя с различни студентски аудитории от бакалаври и магистри в различни висши училища. Безспорно за мен това е необходим и безценен опит, без който не бих могла да се родя за преподавател. В ролята на млад инструктор съм пряк участник в образователната услуга и съм отговорна за академичното обучение на отделния студент. Докато раста като даскал, трябва да създавам, адаптирам и обновявам учебното съдържание по водената от мен дисциплина, най-вече за да осмислям аудиторната заетост на студента, но преди всичко за да допринасям за неговото образование.

Като пряк участник в академичното обучение, младият преподавател е свидетел-участник-потърпевш на печалния факт, че напоследък висшето училище все повече губи от позицията си на основна ценност за студента. И каквото и да предприема, за да спре това, институцията висше училище остава играч в „позиционна игра“, в която младият академичен преподавател по-скоро отбранява сам себе си, а студентът просто „минава на друга дъска“ в играта.

Идеята, с която отварям тук темата за дизайна на образователната услуга във висшето училище, дойде от необходимостта да бъде актуализирано тъкмо взаимодействието между преподавателя и студента в академичното обучение. Нужно бе да видя новите начини за комуникация между тях и новите им роли в този дизайн. Имах нужда от модел, чрез който да провокираме студента към по-осезаемо присъствие в учебната зала, към по-голяма активност и ангажираност в учебния процес. Като участник, не бягам от отговорност, прехвърляйки ангажимента и отговорността на академията. Търся адекватното определяне на роли, а не на права и задължения.

Целта, която си поставям, е да разработя модел на съвременния дизайн на образователната услуга във висшето училище, който да е опрян на съвместното произвеждане на услугата – с участието и на преподавателя, и на студента, в което студентът да е съ-създател на стойност на академичното обучение. Надявам се по този начин да покажа общата полза от създаването и добавянето на стойност на услугата чрез съ-участие в нейното съвместно производство.

***

Тази книга е предназначавам за академичната общност най-вече в лицето на колегиума, заинтересован от подобряване на положението и без компромис към критериите и стандартите за висше образование (как звучи само!). Т.е. с предложението за съвременен дизайн на образователната услуга във висшето училище бих искала книгата да стане обект на вниманието на общността. От една страна – защото съвременният дизайн изисква подобряване на съществуващата институционална инфраструктура за осъществяване на проекти за екипно обучение с участието на бизнеса, и от друга – защото дизайнът, интердисиплинарен в същността си, зависи и от автономното му изпълнение с водещото участие на преподавателския състав. Така мисля.

Монографията „Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“ адресирам и към бизнеса. Тя е мой идеен проект за сътрудничеството „академия-бизнес“ за екипно обучение на студента в академична среда.

Have your say