„Основи на успешния бизнес – тук и сега“

Реших „Основи на успешния бизнес – тук и сега” да заеме място в библиотеката ми и защото академично преподавах „Основи на предприемачеството”, и заради добрите отзиви, макар да не познавам авторите.

Как възприех книгата?

Повече популярна книга, която поставя предпремача в положение и роля. Това, към което кани според мен, е загърбването на академичния стандарт и жаргон. Стандартът тук е предписанието „как-да” – като маниер на опитния без да изтъква инструментариум – наред с огласяването на експертно виждане предвид изградената система от точки на създаване на собствен бизнес.

Книгата съчетава универсално и съвременно. Тя създава история на предизвикателството „съвременен предприемач” и я обогатява, правейки я по-вярна чрез неструктуриран разговор.

Книгата иска да вдъхновява разкрилия себе си като предприемач. Тя го окуражава в това, като му представя въздействаща среда на действие по място и време. Или – една оптимистична книга, която отделя най-голям процент от съдържанието си на успешността на всеки бизнес.

За кого е книгата? За теоретичния „предприемач“ или за предприемача на практика?

Според мен – и за двамата.

2 comments

Have your say