Колко прави?

Ако търсим сбора на две събираеми, които обаче, събрани, представляват „фантазиен бином“, идеята за прибавянето или за еднозначността може да заблуди мисловния ни ветропоказател. Напълно възможно е глъбинното у нас, като решаващи, да си послужи с бинома за инсценировка на собствените ни драми.

Да си дадеш необходимото време

Да си дадеш необходимото време, за да прегърнеш щастливия миг, може да означава да надскочиш себе си, но може да означава да си на крачка от всичко, за което мечтаеш. „Събуди се пет минути по-рано!“

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре