Има ли маркетинг в „Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“?

Наскоро видях, че онлайн книжарницата „Хеликон“ е изключила „Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“ от раздел „маркетинг“ и е оставила под монографията категориите „методика и педагогика“ и „учебна литература“.

По този повод за мен е важно да напиша следното:

„Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“ е разработка, която основавам на маркетинговата парадигма. В книгата разглеждам „дизайн на услугата“ като елемент от маркетинговото управление на коя да е услуга. Изборът ми на образованието – като сектор на услуга или като индустрия – е, за да поставя проблематиката в практически контекст, за който имам данни и познавам отвътре.

„Дизайн на услугата“ е проблем, който в маркетинга започваме да решаваме още при първото „П“ – „продукт“ – от 8П маркетинг микс рамката на услугите, където го определяме като „формат на услугата“. При това „дизайнът на услугите“ е и неразделна част от теорията и практиката на маркетинговото управление на услугите. Днес маркетолозите и маркетьорите го извеждат  в самостоятелен курс, респ., дейност, защото е ключов и за определянето на т. нар. „предложение за стойност“, както и за добавянето на стойност към услугата.

В монографията приемам висшето училище като организация доставчик на образователната услуга и изследвам дизайна на предоставяната услуга предвид три от изграждащите го елементи  – и съставни части – на маркетинговия микс на услугите, а именно:

  1. процес (process) – най-вече на „линията на взаимодействието“ на клиента с услугата, т.е. взаимодействието на студента с услугата както по време на академичното занятие, така и на предоставянето на курс за семестър,
  2. предметна среда (physical environment and evidence) – материалната база и
  3. персонал (people) – участието на преподавателите, вкл. практиците извън академията, и административния състав в услугата, потребители  и присъстващи – ролята на студентите в производството и потребяването на услугата).

Предлагам и четири сценария, които насочвам към м а р к е т и р а н е т о на образователната услуга на висшето училище. Сценариите развивам с помощта на личностен анализ на студента (клиента) предвид двата параметъра: 1) очаквания на студента от предоставената по време на занятието услуга (или разликата между удовлетвореността, респ. качеството, и възприемането на услугата) и 2) алтернативна стойност на занятието за студента. Чрез сценариите за дизайн на услугата развивам хипотезата за включването на студента в съ-създаването на стойност в обучението (предоставянето на услугата), предназначено за самия него.

Все маркетингови похвати!

 N.B. В практически контекст можех да развия „дизайна на услугата“ и чрез заглавието „Съвременният дизайн на денталната услуга“, ако имах достатъчно данни, достъп до мениджмънта на дентална клиника или познавах бранша отвътре.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре