На висшето образование с любов и с … още нещо!

Моделът за съвременния дизайн на образователната услуга във висшето бизнес училище основавам на екипното преподаване, в което участват преподавателят, представител на бизнеса и студентът. Отговор на въпроса „Как ще бъде постигнато единодействието между тримата участници?“ намирам в предложените сценарии за взимодействие между тях по време на академичното занятие.

„Основи на маркетинга на услугите“: нещо ново, нещо старо, нещо назаем

Писах книгата с мисъл и за бъдещия „мениджър на услугата“ – длъжност, която практиката у нас все още не е разпознала като значима, но все пак я е „режисирала“ като роля в други длъжности…

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре