Отвъд стереотипа на представяне на продукт – 3

Повдигането на седалката на баланс-колелото няма да е достатъчно, за да насърчава в еднаква степен и във времето всяко дете на възраст между 2 и 6 години и с различен опит в балансирането. Потърсете значимо предимство на баланс-колелото за вашето дете или забележете кога детето е най-радостно с него!

Отвъд стереотипа на представяне на продукт – 2

Ако изместим поглед встрани от конвенционалното представяне на продукт, можем да мислим и за развитие на нов пазар на продукта, без това да означава географско разширяване.

Отвъд стереотипа на представяне на продукт – 1

Дадено конвенционално рекламно представяне на продукт може да е достатъчно за покупката и следпродажбения му сервиз. Но за изграждане на мрежа от фенове или пазарно проникване, (а и на развитие) е нужен акцент върху нещо допълнително в презентирането му – нещо, което да обслужва нематериална полезност и да носи неподозирани предимства.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре